torsdag 24. september 2009

SeniorSurfdagen 2009


Den nasjonale SeniorSurfdagen 2009 markeres i kveld av Skaun folkebibliotek og den lokale Frivilligsentralen i samarbeid med Folkeakademiet.
Vi arrangerer da et totimers kurs/møte med foredrag fra DIS Sør-Trøndelag om slektsforskning på nett, og det blir muligheter for å jobbe med pc på nett.
Vi benytter samtidig anledningen til å sparke i gang en lokal Seniornettklubb. Tanken er at nettklubben skal ha månedlige treff med ulike tema + praktiske øvelser på pc.
Vi har allerede mange påmeldte, men plass til flere.
Møt opp i ettermiddag interesserte i alderen 55+:
tid: 17-19
sted: Rådhuset, 3. etg., k-salen ved siden av biblioteket